1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Laboratorium PWiK

Laboratorium PWiK dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami - laboratorium badania wody i laboratorium badania ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg badań niezbędnych dla prawidłowego kontrolowania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Prowadzony jest także monitoring jakości ścieków przemysłowych dostarczanych do sieci kanalizacyjnej oraz monitoring jakości wody pitnej na wyjściu ze stacji uzdatniania wody i w sieciach wodociągowych. Wszystkie badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu uznanych na świecie producentów. Dodatkowo nasze laboratorium świadczy usługi w zakresie badań wody i ścieków na zlecenia Klientów zewnętrznych.

Certyfikaty i uprawnienia

certDział Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadanym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskanym w 2007 roku certyfikatem akredytacji nr AB 808 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dotyczy metod badawczych w zakresie badań wody, ścieków oraz pobierania próbek do badań. Wdrożony w naszym labosystem jakości w zakresie badań wody został zatwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie, uprawniając niniejszym nasze laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). Posiadany certyfikat akredytacji oraz zatwierdzony system prowadzonych badań wody gwarantują Klientom wysoką jakość świadczonych przez nasze laboratorium usług oraz dowodzą naszej kompetencji, solidności i terminowości.

Oferta usług

Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych. Zakres usług laboratoryjnych obejmuje pobieranie i transport próbek wody i ścieków oraz usługi analityczne w zakresie: badań fizyczno – chemicznych i mikrobiologicznych wody objętych monitoringiem kontrolnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badań fizyczno – chemicznych i mikro-biologicznych wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu bu-dowlanego wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, badań fizyczno – chemicznych i mikro-biologicznych wody wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, badania honorowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, badań fizyczno – chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, badań fizyczno – chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Stosowane metody badawcze

Wszystkie badania wykonywane w laboratorium PWiK są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami międzynarodowymi, polskimi normami, procedurami badawczymi oraz metodykami referencyjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Nasze placówki nie podejmują się wykonania badań metodami, które nie gwarantują poprawności wyników. Laboratorium wydaje sprawozdanie z przeprowadzonych badań wraz określeniem dopuszczalnych wartości.

Personel laboratorium

PWiK dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym niezbędne wykształcenie do wykonywania przydzielonych zadań. Personel Laboratorium stanowi kadra badawcza o dużym doświadczeniu w zakre- sie prowadzenia badań wody i ścieków. Rodzaje wykonywanych analiz wraz z aktualnymi cenami zamieszczone są w cenniku usług laboratoryjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 664 718 840 – badanie ścieków, badanie wody (fizykochemiczne i mikrobiologiczne), kierownik Działu Laboratorium +48 664 957 181 - badanie wody (fizykochemiczne i mikrobiologiczne), z-ca kierownika Działu Laboratorium

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

telefon bezpłatny: 19285

telefon komórkowy (płatny):
602 513 227

Strona głównaPWiKLaboratorium PWiK