1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Więcej „zielonej energii”

Na naszych oczach bardzo szybko zmienia się podejście do energii odnawialnej zwanej również zieloną. W krajobrazie kraju pojawiły się farmy wiatrowe oraz układy fotowoltaiczne dostarczające tanią energię elektryczną z wiatru i promieniowania słonecznego. Nasze Przedsiębiorstwo od dziesięciu lat również uczestniczy w produkcji energii odnawialnej. Jedną z głównych działalności PWiK w Głogowie jest oczyszczanie ścieków komunalnych. Proces technologiczny oczyszczani ścieków wymaga bardzo dużych nakładów energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Podczas modernizacji Oczyszczalni Ścieków w 2000 r. na obiekcie powstała instalacja do pozyskiwania oraz spalania biogazu. Gazogenerator, spalając biogaz pozyskiwany w procesie technologicznym, dostarcza duże ilości energii elektrycznej i cieplnej. Zarówno prąd jak i ciepło wykorzystywane są na własne potrzeby Spółki, tj. w procesie oczyszczania ścieków. Takie rozwiązanie pozwala na stabilizowanie kosztów produkcji wody oraz oczyszczania ścieków. Energia wyprodukowana we własnym źródle zaspokaja w ok. 50 % potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków. W skali roku produkcja energii elektrycznej przekracza milion kWh, czyli mniej więcej tyle, ile rocznie zużywają mieszkańcy 350 domków jednorodzinnych. Dodatkowo produkowana jest energia cieplna. Roczne powstaje jej 8 tys. GJ. , Do wytworzenia takiej ilości ciepła potrzeba spalić ok. 350 ton węgla kamiennego.

Pamiętajmy, że energia przez nas produkowana jest w 100% "zielona", dzięki czemu PWiK czerpie dodatkowe korzyści na rynku świadectw energetycznych. Ogólnie rzecz ujmując zastosowane technologie uzyskiwania i spalania biogazu, nie dość, że pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów energii niezbędnej do oczyszczania ścieków, to dodatkowo przynoszą przychód ze sprzedaży świadectw energetycznych. Pieniądze, które zyskujemy dzięki gazogeneratorowi, pozwalają na utrzymanie stabilnych cen wody i ścieków. Nasze ceny są poniżej średnich stawek obowiązujących w naszym kraju. Bez uwagi nie można pozostawić też faktu, że produkując "zieloną" energię przyczyniamy się do ograniczenia produkcji CO2, a co za tym idzie w mniejszym stopniu wpływamy na środowisko naturalne.

Ponieważ wykorzystywanie biogazu przynosi wymierne korzyści staramy się tę technologię ciągle modernizować. Obecnie jesteśmy na etapie wymiany wyeksploatowanego gazogeneratora na dwie nowoczesne jednostki o dużej sprawności, które pozwolą efektywniej wykorzystać pozyskiwany biogaz. Zwiększamy też dziesięciokrotnie objętość zbiornika biogazu, co zapewni lepsze wykorzystanie produkowanego biogazu. Po zakończeniu realizowanych inwestycji potrzeby energetyczne oczyszczalni będą w blisko 100% pokryte, a czasowy nadmiar energii elektrycznej będzie mógł być odsprzedany zewnętrznej firmie dystrybucyjnej. Jednym z czynników decydujących o rozpoczęciu określonych inwestycji jest czynnik ekonomiczny. Większość naszych inwestycji prowadzi do obniżenia kosztów bieżącej działalności. Modernizacja instalacji biogazu pozwoli na zredukowaniu kosztów energii, potrzebnej w procesie oczyszczania ścieków prawie do zera. Inwestycja ta przyniesie także nowe źródło przychodów ze sprzedaży nadprodukcji wytworzonej "zielonej" energii oraz zwiększy przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii na rynku. Działania takie nie tylko sprzyjają optymalizacji kosztów oczyszczania ścieków, ale także mają wpływ na poprawę środowiska naturalnego.