1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r.

Nowoczesne wodociągi w Głogowie istnieją ponad 100 lat. W 1908 r. niemiecka firma David Grove oddała do użytku doświadczalny zakład wodociągów. W 1913 r. Permutit A.G. Berlin wybudował zakład zaopatrywania w wodę Domwasserwerk (wodociągi katedralne), które posiadały wydajność 175 m3/h czystej wody.

Jednak nasza historia sięga znacznie dalej w przeszłość. Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r. W tym roku bowiem na prośbę zmarłego Burmistrza Henryka Breisdorfa „popłynęła dobra woda rurami do miasta”.

Od roku 1950 wodociągi funkcjonowały jako jeden z działów wielobranżowego przedsiębiorstwa komunalnego.

W 1990 r. zostało wyodrębnione samodzielne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które po roku zostało przekształcone w Zakład Budżetowy.

31 grudnia 1998 r. Zakład Budżetowy został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% właścicielem była Gmina Miejska Głogów.

8 listopada 2000 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego PWiK w Głogowie sp. z o.o., które zostało pokryte wkładem niepieniężnym, tj. wierzytelnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W wyniku tego działania struktura właścicielska przedstawiała się w sposób następujący - Gmina Miejska Głogów 91,6% i WFOŚiGW we Wrocławiu 8,4% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

29 listopada 2002 r. nastąpiło zbycie na rzecz Gelsenwasser AG 46% udziałów posiadanych przez Gminę Miejską Głogów w kapitale zakładowym Spółki. Od tego dnia struktura właścicielska przedstawia się w sposób następujący – Gmina Miejska Głogów 50,7%, Gelsenwasser AG 46% i WFOŚiGW we Wrocławiu 3,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

telefon bezpłatny: 19285

telefon komórkowy (płatny):
602 513 227

Strona głównaPWiKHistoria wodociągów