deklaracja dostępności  |  instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


      Do roku 1990 całą gospodarką komunalną wraz z systemem wodno – ściekowym zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie. Samodzielne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji powstało w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonanego 1.07.1990 roku. Z dniem 1.05.1991 roku przedsiębiorstwo to zostało przekształcone w zakład budżetowy Gminy Miejskiej Głogów o nazwie: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W dniu 31.12.1998r w Sądzie Rejonowym w Legnicy została zarejestrowana spółka, której nazwa brzmi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. Zmiany organizacyjno-prawne miały na celu poszukiwania najlepszej formy organizacyjnej.
      Pierwszym krokiem prywatyzacji było nabycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 10.01.2001r. 3% udziałów w Spółce za zaciągnięty przez Gminę Miejską Głogów kredyt w WFOŚ we Wrocławiu na budowę nowej oczyszczalni ścieków. Kolejnym krokiem prywatyzacji było ogłoszenie przez Gminę Miejską Głogów przetargu na sprzedaż 46% udziałów w Spółce. Przetarg na zakup udziałów wygrała niemiecka firma Gelsenwasser AG z Gelsenkirchen.
Od dnia 29.11.2002r. PWiK w Głogowie sp. z o.o. posiada trzech właścicieli.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daniel Dębski
Dokument z dnia: 16.07.2009
Dokument oglądany razy: 16 582
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 20.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj