deklaracja dostępności  |  instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Witamy w BIP PWiK w Głogowie sp. z o.o.!

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


(-)

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

19.07.2019, 11:30

 "Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

PROKJEKT PN.: Dostawa, montaż i uruchomienie: kraty schodkowej cedzącej, prasopłuczki odwadniającej skratki, kompaktora skratek odpowiedzialnego za transport skratek z prasopłuczki do kontenera.

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daniel Dębski
Dokument z dnia: 22.01.2009
Dokument oglądany razy: 51 757
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 20.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj