deklaracja dostępności  |  instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Status prawny

Spółka działa na podstawie:

Oznaczenie formy prawnej:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma pod którą Spółka działa:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Skrót:
PWiK w Głogowie sp. z o. o.

Zarejestrowana:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR KRS 0000035284

Siedziba:
MIASTO GŁOGÓW

Adres:
UL. ŁĄKOWA 52
67-200 GŁOGÓW

Kapitał zakładowy spółki:
92 057 900,00 PLN

Numer identyfikacji podatkowej NIP:
693-00-09-317

Tryb działania:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje swoja działalność w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)
2) Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Daniel Dębski
Dokument z dnia: 16.07.2009
Dokument oglądany razy: 4 893
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 16.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj