1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Ogłoszenie i taryfy 2021

W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania taryf na kolejny 3 – letni okres PWiK informuj...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Ogłoszenie i taryfy 2021

W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania taryf na kolejny 3 – letni okres PWiK informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) „Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.” W praktyce oznacza to, że ceny i stawki opłat określone dla okresu od 1 czerwca 2020 r. do 31.05.2021 r. w dalszym ciągu obowiązują.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. (dalej Spółka) niniejszym ogłasza:

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie, w okresie 3 lat - od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 4 czerwca 2024 r.,

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Głogów, w okresie 3 lat - od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 4 czerwca 2024 r.

Taryfy, o których mowa wyżej, wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 „u.z.z.w.”, w związku z faktem, iż organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu, nie wydał w 45 dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.


Poniżej publikujemy:
- OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA TARYF NA OKRES kolejnych 3 LAT
- TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE NA OKRES 3 LAT
- TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GŁOGÓW NA OKRES 3 LAT

 

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta

Strona głównaStrefa klientaCeny za wodę i odprowadzanie ściekówOświadczenie i taryfy 2021