Laboratorium

PWiK dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami – Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg badań niezbędnych dla prawidłowego kontrolowania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Dodatkowym profilem działalności naszego laboratorium jest świadczenie usług badań wody i ścieków na zlecenie klientów z zewnątrz .
cert
Laboratoria Badania Wody i Ścieków zapewniają wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie jest:


OFERTA

W ciągu kilku ostatnich lat zasadniczo podnieśliśmy jakość wykonywanej pracy. Zapewniamy Państwa, że usługi, które świadczymy od początku do końca przebiegają w nadzorze systemu jakości.

Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych w zakresie:

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 664 718 840- badania ścieków i wody, kierownik laboratorium,
+48 664 957 181 - badania wody(fizykochemiczne i mikrobiologiczne), z-ca kierownika

 

Nasze laboratoria mieszczą się:

Laboratorium Wody
ul. Wodna 1, Serby
67-200 Głogów
Laboratorium Ścieków
ul. Krochmalna 2
67-200 Głogów


Wzór zlecenia do pobrania: